Forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai”

PREZENTĀCIJAS, VIDEO, FOTO

FOTO no Satiksmes ministrijas arhīva

FORUMA ATKLĀŠANAS UZRUNAS

Ilonda Stepanova, Satiksmes ministrijas Valsts sekretāre

Linda Ozola, Rīgas domes Priekšsēdētāja vietniece

 

 

 

 

Vaira Gromule

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja

Dace Aizupiete

SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” valdes priekšsēdētāja, Biedrības “Sievietes transportā” locekle

Marika Avota

RPSIA “Rīgas satiksme” Personāla pārvaldības daļas vadītāja

Ginta Rassa

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” personāldaļas/ Integrētās vadības sistēmas vadītāja

Ingūna Jurgelāne-Kaldava

Dr.oec., asociētā profesore, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja, Studiju programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” direktore, Biedrības “Sievietes transportā” locekle

Alisa Lāce, Baiba Strupiša

Profesionālās un personīgās izaugsmes trenere, Biznesa vadības koledžas studiju programmas “Biznesa loģistika” direktore, Biedrības “Sievietes transportā” valdes locekle.

Baiba Strupiša – SIA “Baibas Strupišas juridiskasi birojs” valdes locekle, Biedrība “Integrētā mediācija Latvijā” valdes locekle, Mediatore un koučs, juriste un izlīguma sarunu vadītāja, MentoringBaltics.lv trenere, Biedrības “Sievietes transportā” locekle

Foruma diskusiju daļa

 

Diskusijas dalībnieki:

 • Linda Ozola, Rīgas domes Priekšsēdētāja vietniece
 • Kristiāns Godiņš, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs
 • Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru Pārvadātāju Asociācijas prezidents
 • Normunds Ozols, Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists
 • Inese Gulbe, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS 

 

 

2022.gada 15.septembrī Satiksmes ministrijas lielajā zālē un attālināti Zoom tiešsaistē norisinājās Biedrība “Sievietes transportā” sadarbībā ar Satiksmes ministriju organizētais Forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai”.

Forumā klātienē piedalījās 35 dalībnieki, tiešsaistē  – 106, pārstāvot transporta nozares valsts un privātos uzņēmumus, valsts un pašvaldību politikas veidotājus, nozares vadošās profesionālās biedrības, arodbiedrības, augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu mācībspēkus un studentus.

Forumu atklāja Satiksmes ministrijas Valsts sekretāre Ilonda Stepanova.

“Mūsdienās sievietes pasažieru pārvadājumos darbojas ne tikai administratīvā un vadības līmenī, bet arī kā transportlīdzekļu vadītājas un transporta inženieres, dalījums sieviešu un vīriešu darbības jomās vairs nepastāv. Kā jebkurā jomā arī transporta nozarē galvenais ir konkrētā cilvēka kompetences, kā arī vēlme mācīties un pilnveidot savas prasmes. Par izaicinājumiem un iespējām transporta un pasažieru pārvadājumu jomā, tostarp arī no cilvēkresursu aspekta, ir jādiskutē, lai veicinātu izpratni un rastu efektīvākos izaicinājumus,” uzsver Ilonda Stepanova.

Uzrunu Foruma dalībniekiem teica Rīgas domes Priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola.

“Šodienas Forumā pārstāvu Latvijas politisko kopienu un jāatzīst, ka arī politika kā darbības joma nereti ir gana skarba darbības joma sievietei un daudzas no mums, iespējams, tieši šī iemesla dēļ apslāpē sevī mudinājumu piedalīties politiskajos procesos. Taču ar savu klātbūtni un ieņemamo amatu vēlos apliecināt, ka nekas nav neiespējams un sievietei, gluži tāpat kā ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam, ir jāseko savam aicinājumam un talantam un  jāiesaistās procesos, kuros vēlamies darboties. Savukārt runājot par Rīgas pašvaldības pēdējā laika aktuālu jautājumu, tad vēlētos atzīmēt pašvaldības organizētās darba biržas Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā. Šīs darba biržas tiek organizētas ar mērķi veicināt darba ņēmēju un darba devēju savstarpēju sasniedzamību, kā rezultātā sekmējot ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos mūsu sabiedrībā. Jāakcentē, ka divas trešdaļas no šiem ieceļojošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tieši sievietes.”

Forumā uzstājās transporta nozares profesionāles un profesionāļi, daloties pieredzē par sieviešu nodarbinātības jautājumiem, pārstāvot savas nozares uzņēmumus, kā piemēram, SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”, AS “Pasažieru vilciens”, RPSIA “Rīgas satiksme”, PSIA “Ventspils Reiss”.

Tika aktualizēti transporta nozarei šobrīd ļoti būtiski jautājumi par autobusu vadītāju trūkumu, sieviešu nepietiekamu pārstāvniecību transporta nozarē, pieaugošo vecuma atšķirība starp gados jaunākiem un vecākiem autobusu vadītājiem, jaunu autobusu vadītāju piesaisti. Tika prezentētas transporta organizācijas IRU un Eiropas Savienības iniciatīvas un tiem atbilstoši jaunākie pētījumi par minētajiem problēmjautājumiem.

Izglītības jomas profesionāļi dalījās informācijā mūžizglītības iespējām, formālo un neformālo izglītību transporta nozarē, Nodarbinātības un valsts aģentūras piedāvātajām iespējām (Rīgas Tehniskā universitāte). Savukārt personīgās un profesionālās izaugsmes treneri prezentēja koučinga nozīmi personīgajā un profesionālajā izaugsmē, kā noteikt uz vērtībām balstītu mērķi un līdzsvarot to ar visām dzīves jomām. Un kā ar mediācijas palīdzību var atrisināt konfliktus, lai atrastu pusēm pieņemamu risinājumu.

Foruma dalībnieki/-ces:

Vaira Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja; Dace Aizupiete, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” valdes priekšsēdētāja, Biedrības “Sievietes transportā” locekle; Rodžers Jānis Grigulis, AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs; Marika Avota RPSIA “Rīgas satiksme” Personāla pārvaldības daļas vadītāja; Ginta Rassa Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” personāldaļas/ Integrētās vadības sistēmas vadītāja; Ingūna Jurgelāne-Kaldava Dr.oec., asociētā profesore, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja, Studiju programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” direktore, Biedrības “Sievietes transportā” locekle; Alisa Lāce, profesionālās un personīgās izaugsmes trenere, Biznesa vadības koledžas studiju programmas “Biznesa loģistika” direktore, Biedrības “Sievietes transportā” valdes locekle, Baiba Strupiša, SIA “Baibas Strupišas juridiskasi birojs” valdes locekle, Biedrība “Integrētā mediācija Latvijā” valdes locekle, mediatore un koučs, juriste un izlīguma sarunu vadītāja MentoringBaltics.lv trenere, Biedrības “Sievietes transportā” locekle

Foruma diskusijas daļas dalībniekus uzrunāja Satiksmes ministrijas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

“Iesaistīto pušu diskusija un viedokļu apmaiņa par nodarbinātības izaicinājumiem un lielāku sieviešu piesaisti darbam sabiedriskā transporta jomā ir svarīga, lai kopīgi meklētu ilgtspējīgus risinājumus. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā situācija ir labāka – esam atvērtāki pārmaiņām un iespējām, ko sniedz tehnoloģiju attīstība, un sievietes izvēlas strādāt ar autotransportu saistītās profesijās, kas savulaik tika uzskatītas par vīriešu jomu. Latvijā sievietes veiksmīgi strādā arī citās transporta nozarēs, tostarp aviācijā, lidostā, dzelzceļa jomā.”

Diskusiju daļā tika runāts par šādiem jautājumiem un priekšlikumiem:

 • Obligātās prasības par C1,D1 vai C kategorijas atcelšanu apliecības iegūšanai;
 • Minimālā vecuma samazināšana līdz 18 gadiem D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai;
 • Par ģenerālvienošanās panākšanu ar nozares pārstāvjiem un Satiksmes ministriju, nosakot minimālo stundas likmi 10 eiro/stundā;
 • Par D kategorijas braukšanas apmācību uzsākšanu vispārizglītojošās un arodvidusskolās, lai, pabeidzot mācības, jaunieši varētu sākt strādāt par autobusu vadītājiem;
 • NVA kursos organizēt apmācību grupas bezdarbniekiem, lai varētu pārkvalificēties par autobusu vadītājiem.

Foruma dalībnieki vienojās, ka sadarbība, ne tikai risinot sieviešu karjeras attīstību un izglītību nozarē, bet arī īpaši jauniešu iesaistei, ir Biedrības “Sievietes transportā” koordinācijā un ar Satiksmes ministrijas atbalstu, ir veiksmīga un tuvākajos gados būs ļoti svarīga, ņemot vērā nozares pieprasījumu pēc darbaspēka. Tuvākie darba uzdevumi – veicināt izmaiņas normatīvajos aktos, mazinot šķēršļus darbaspēka pieplūdumam nozarē,  izvērtēt atalgojuma līmeni nozarē, lai stimulētu darbaspēka ataudzi, popularizēt uzņēmumu labo praksi darba apstākļu uzlabošanā un darbinieku motivēšanā, veidot kopīgas mācības, kā arī pilotprojektus, lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un risinājumu meklēšanu nozares un ekonomiskajiem izaicinājumiem.

Kā eksperti diskusijā piedalījās: Kristiāns Godiņš, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs, Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru Pārvadātāju Asociācijas prezidents , Normunds Ozols, Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists, Inese Gulbe, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS.

Foruma: prezentācijas un prezentāciju video, diskusijas daļas video un Foruma fotogrāfijas sākot ar 19.09.2022. būs pieejamas mājas lapā www.sievietestransporta.lv.

Foruma organizatori pateicas visiem par aktīvu dalību Forumā!

________________________________________________________

Biedrība “Sievietes transportā” sadarbībā ar Satiksmes ministriju aicina uz Forumu

Forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai” notiks 2022.gada 15.septembrī no plkst.10:00 līdz 13:00 Satiksmes ministrijas lielajā zālē Gogoļa ielā 3, Rīgā un tiešsaistē.

Forums tiek organizēts ar mērķi uzlabot sieviešu iespējas izvērst profesionālo darbību transporta nozarē, ņemot vērā ekonomiskās situācijas izmaiņas, straujo tehnoloģisko attīstību nozarē un mobilitātes pakalpojuma pieprasījumu. Kā arī Foruma misija ir aicināt pārskatīt izveidojušos priekštatus un stereotipus par transporta nozares (ne)piemērotību sieviešu karjeras izvēlē.

DALĪBA FORUMĀ TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIETEIKŠANOS!

Dalības pieteikuma anketa un Foruma programmas projekts pieejami šeit: https://forms.office.com/r/2BasrQ20it

Saite tiešsaistes dalībai Forumā tiks nosūtīta tikai reģistrētiem dalībniekiem/dalībniecēm!

Organizatori informē, ka programmā iespējamas izmaiņas, kuru gadījumā reģistrētie dalībnieki tiks par to informēti!

FORUMA REFERENTI

Transport workers, operators and shippers unite to lift global standards on driver treatment

Brussels, Geneva and London, 20 May 2021

The leaders of three major international organisations, representing transport workers, operators and shippers have launched a charter to improve how truck and van drivers are treated at collection and delivery sites.

Globally, more than 60 million commercial trucks are driven by qualified and dedicated workers who, unfortunately, often face difficult conditions, poor access to decent sanitation facilities and a lack of respect at loading and unloading sites – all of which have been exacerbated by the COVID-19 pandemic. 

Launched by the Global Shippers Alliance (GSA), IRU, the world road transport organisation, and the International Transport Workers’ Federation (ITF), the Driver Charter lays out commitments for shippers, transport operators and drivers to lift global standards for drivers. 

The Charter also aims to address some of the barriers to recruitment in the industry, especially for women and young people, in order to equitably solve chronic driver shortages. More than one fifth of vacancies remain unfilled in many countries. However only 2% of truck drivers globally are women, and as few as 5% of drivers are under 25 in Europe and Russia. 

Denis Choumert, GSA Chairman, said:
“Shippers want to run collection and delivery sites that are welcoming and secure for drivers. It is in our interest, and the interest of efficient global supply chains, to make sure that drivers are empowered to do their job well. This charter will encourage compliance with laws and standards on loading and unloading sites, and best practice on how we can best work with commercial drivers all over the world.”   

Umberto de Pretto, IRU Secretary General said:
“Road transport is a vital link in all supply chains. As we have seen clearly during the pandemic, truck and van drivers and the operators they work for are essential to the functioning of the global economy, yet all too often they face poor conditions. They are dedicated professionals who need a decent working environment to do their job properly.” 

Stephen Cotton, ITF General Secretary said:
“The COVID-19 pandemic has shown the world the importance of transport workers, and the drivers, who have kept the world moving. These workers must be able to do their job in a safe, respectful and non-discriminatory environment, with decent employment conditions. This charter is an important step by employers, shippers and unions to improve treatment for these key workers, and also for attracting more women and young people into the industry.” 

Showing your commitment by signing the Charter is simple and only takes a few seconds. The Charter launches as the heads of IRU and ITF both speak today at an important plenary session of the International Transport Forum’s annual summit, on transport workers and the future of mobility.

About IRU
IRU is the world road transport organisation, promoting economic growth, prosperity and safety through the sustainable mobility of people and goods. As the voice of more than 3.5 million companies operating mobility and logistics services in all global regions, IRU leads solutions to help the world move better.

About the Global Shippers’ Alliance 
The Global Shippers’ Alliance (GSA) represents the logistics interests of manufacturers, retailers and wholesalers, collectively referred to as shippers. GSA consists of the Asian Shippers’ Alliance (ASA), the European Shippers’ Council (ESC), and the American Association of Exporters and Importers (AAEI).

About the ITF
The International Transport Workers’ Federation (ITF) is a democratic global union federation of nearly 700 transport workers trade unions representing around 20 million workers in 150 countries. The ITF works to improve the lives of transport workers globally, encouraging and organising international solidarity among its network of affiliates. The ITF represents the interests of transport workers’ unions in bodies that take decisions affecting jobs, employment conditions and safety in the transport industry.
 

Press contacts
IRU: John Kidd
[email protected]
+41 79 386 9544

GSA: Katsiaryna Kliuyeva
[email protected]
+32 479 85 84 39

ITF: Luke Menzies
[email protected]
+44 7770 728 299

RTU Pētniecības platformu brokastis

2021. gada 30. aprīlī norisinājās Pētniecības platformas koordinatoru un Zinātņu prorektora dienesta organizētais pasākums “RTU Pētniecības platformu brokastis”. Pasākuma mērķis ir veicināt RTU sagatavošanos Apvārsnis Eiropai prasībām, sagatavoties RTU Dzimumu līdztiesības plāna izstrādei.

Pasākumā uzstājās Biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule un pasākuma Diskusiju daļu vadīja Biedrības “Sievietes transportā” valdes locekle  Inete Ielīte.

Pasākuma programma:

Atklāšana. RTU Pētniecības platformas

Zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauers

Apvārsnis Eiropa jaunie kritēriji dzimumu līdztiesības veicināšanai

Inga Šīrante, VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore

Liene Ekša, VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

Dzimumu līdztiesība universitātēs un darba tirgū: kas un kāpēc?

Paneļdiskusija

Dr. sc.ing. Vaira Gromule, biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja, Rīgas Starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja (PREZENTĀCIJA PIEEJAMA ŠEIT)

Edīte Kalniņa, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Personāla vadības daļas vadītāja

Dace Kavasa, Latvijas Aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāja

Dr. arch. Sandra Treija, RTU arhitektūras fakultātes dekāna vietniece mācību darbā, Pētniecības platforma “Pilsētas un attīstība”

Diskusiju vada Inete Ielīte, Pētniecības platforma “ Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”

Q&A

RTU Dzimumu līdztiesības plāns: ko un kā mēs iesaistām plāna veidošanā? Ko mēs darīsim? Kādā termiņā?

Darbs mazās grupās (breakout rooms) un ziņojumi plenārsēdē (2 grupu darba sesijas un atgriezeniskā saite)

Kopsavilkums, nākamo soļu nospraušana

Zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauers

Gromule_Vaira_30.04.2021

Virtuālā konference Transforming Transportation 2021

No 2021.gada 3.februāra līdz 5.februārim Pasaules Banka organizēja virtuālo konferenci “Transforming Transportation”, kurā viena no sesijām veltīta tēmai “Build Back Better: Let’s Make Women Count”.

Sesijā piedalījās:

 • Moderators: Franz Drees-Gross, Regional Infrastructure Director, World Bank
 • Anita Bhatia, resursu pārvaldības, ilgtspējības un partnerības ģenerālsekretāra vietniece un ANO sieviešu izpilddirektora vietniece
 • Sinems Dedetašs, City Lines Istanbul, ģenerāldirektors, Turcija
 • Sonal Shah, dibinātājs, The Urban Catalysts, Indija
 • Heather Allen, neatkarīgā dzimumu un transporta konsultante

Nato Kuršitašvili, Pasaules bankas Transporta globālās prakses speciālists dzimumu līdztiesības jautājumos

Un brīnuma tuvums ir pasauli skāris…

Biedrība “Sievietes transportā” sveic svētkos:
***
Gribu iesākt ar labas veselības vēlējumiem! Novēlēsim to sev un citiem katru rītu domās un darbībās – kādu vitamīnu, kādu vingrojumu, smaidu spogulī un kontrastdušu možumam un izturībai!
Vaira Gromule
***
Iekarojot visaugstākās virsotnes, palikt uzticīgām sev, savām vērtībām un mērķiem.
Gunta Līdaka
***
Lai sasniegtu to, ko nekad neesi sasniedzis, paveiktu to, ko nekad neesi paveicis, ir jādara tas, ko Tu vēl nekad neesi darījis! Lai jums izdodas to paveikt Jaunajā gadā!
Laima Matuzāle
***
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo.
Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam laimīgiem būt
/L.Brīdaka /
Mierpilnus Ziemassvētkus! Lai Jaunais gads atnes jaunas cerības, iespējas un stipru veselību!
Rudīte Reveliņa
***

Biedrības pirmā stratēģiskā konference

Biedrība “Sievietes transportā” aizvadījušas savu pirmo stratēģijas konferenci!

23.oktobrī norisinājās biedrības “Sievietes transportā” rīkotā stratēģijas konference, kurā sievietes no dažādām transporta nozarēm vienojās kopīgā vadlīniju iezīmēšanā turpmākai biedrības mērķu sasniegšanas stratēģijas izstrādei. Visaktīvākās biedrības dalībnieces uzstājās un vēroja konferenci klātienē, bet, lai paustu savu atbalstu jaundibinātās biedrības mērķiem un izteiktu savus ierosinājumus, kā efektīvāk sasniegt iecerētos rezultātus, tiešsaistē konferencei pievienojās arī Latvijas Republikas labklājības, kultūras un satiksmes ministriju pārstāves un Eiropas Transporta pētījumu institūta pārstāves. Klātienē apsveikuma vārdus un vēlmi turpmākai sadarbībai izteica arī Latvijas Sieviešu NVO sadarbības tīkla pārstāve Gunta Kelle, uzverot, ka tikai ar spēku un smadzenēm iespējams sasniegt nospraustos mērķus, lai soli pa solītim virzītos uz priekšu, pierādītu sevi kā stipru un saliedētu komandu. Konferences starplaikā dalībniecēm bija iespēja baudīt marimbas priekšnesumu jaunās un mērķtiecīgās Sonjas Misiņas izpildījumā.
Klātienē konferenci apmeklēt ieradās 38 dalībnieces, bet tiešsaistē kopā tika pulcētas 16 dalībnieces. Kopumā YouTube kanālā konferences ieraksts līdz šim skatīts jau 154 reizes.

Ja arī Tu neesi paspējusi noskatīties konferenci, to var izdarīt šeit:

Tā kā šī bija pirmā biedrības “Sievietes Transportā” rīkotā stratēģijas konference, tad nākotnē aktīvās sievietes cer uzstādīt jaunus rekordus konferenču apmeklētībā un iesaistīt arvien jaunas dalībnieces savā biedrībā. Pietiekties biedrībā iespējams aizpildot anketu šeit:

Biedrības “Sievietes transportā” stratēģijas konference

Ar prieku paziņojam Jums, dāmas, ka šā gada 23. oktobrī plkst 12:00 norisināsies biedrības “Sievietes transportā” konference, kurā tiks apskatīti mums aktuāli jautājumi. Esat laipni gaidītas!

Norises vieta: Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1, 1. stāvs, 130. auditorija, kā arī tiešsaistē.
Ja būsiet reģistrējušās uz pasākumu, Jūs saņemsiet saiti uz pasākumu.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Pasākuma ilgums: aptuveni 3 stundas

Konferences mērķi:

 • Iepazīstināt ar jaundibināto Latvijas biedrību “Sievietes transportā”;
 • Diskutēt par iespējamiem sieviešu ieguldījumiem ES politikā, pētniecībā, projektos un karjeras attīstībā transporta jomā;
 • Apzināt un apspriest sieviešu vajadzības un centienus transporta jomā;
 • Sadarboties ar potenciālajiem partneriem un dalībniekiem no nozares un citām jomām.

❗Lūdzam ievērot COVID-19 pandēmijas laikā spēkā esošos piesardzības pasākumus.