Biedri

Baiba Strupiša

Laima Matuzāle

Indra Faksa
Ingūna jurgelāne-Kaldava

Kristīne Malnača

 

SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, pārstāv Dace Aizupiete, valdes priekšsēdētāja

Justīna Hudenko