2022.gada 15.septembrī Satiksmes ministrijas lielajā zālē un attālināti Zoom tiešsaistē norisinājās Biedrība “Sievietes transportā” sadarbībā ar Satiksmes ministriju organizētais Forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai”.

Forumā klātienē piedalījās 35 dalībnieki, tiešsaistē  – 106, pārstāvot transporta nozares valsts un privātos uzņēmumus, valsts un pašvaldību politikas veidotājus, nozares vadošās profesionālās biedrības, arodbiedrības, augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu mācībspēkus un studentus.

Forumu atklāja Satiksmes ministrijas Valsts sekretāre Ilonda Stepanova.

“Mūsdienās sievietes pasažieru pārvadājumos darbojas ne tikai administratīvā un vadības līmenī, bet arī kā transportlīdzekļu vadītājas un transporta inženieres, dalījums sieviešu un vīriešu darbības jomās vairs nepastāv. Kā jebkurā jomā arī transporta nozarē galvenais ir konkrētā cilvēka kompetences, kā arī vēlme mācīties un pilnveidot savas prasmes. Par izaicinājumiem un iespējām transporta un pasažieru pārvadājumu jomā, tostarp arī no cilvēkresursu aspekta, ir jādiskutē, lai veicinātu izpratni un rastu efektīvākos izaicinājumus,” uzsver Ilonda Stepanova.

Uzrunu Foruma dalībniekiem teica Rīgas domes Priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola.

“Šodienas Forumā pārstāvu Latvijas politisko kopienu un jāatzīst, ka arī politika kā darbības joma nereti ir gana skarba darbības joma sievietei un daudzas no mums, iespējams, tieši šī iemesla dēļ apslāpē sevī mudinājumu piedalīties politiskajos procesos. Taču ar savu klātbūtni un ieņemamo amatu vēlos apliecināt, ka nekas nav neiespējams un sievietei, gluži tāpat kā ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam, ir jāseko savam aicinājumam un talantam un  jāiesaistās procesos, kuros vēlamies darboties. Savukārt runājot par Rīgas pašvaldības pēdējā laika aktuālu jautājumu, tad vēlētos atzīmēt pašvaldības organizētās darba biržas Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā. Šīs darba biržas tiek organizētas ar mērķi veicināt darba ņēmēju un darba devēju savstarpēju sasniedzamību, kā rezultātā sekmējot ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos mūsu sabiedrībā. Jāakcentē, ka divas trešdaļas no šiem ieceļojošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tieši sievietes.”

Forumā uzstājās transporta nozares profesionāles un profesionāļi, daloties pieredzē par sieviešu nodarbinātības jautājumiem, pārstāvot savas nozares uzņēmumus, kā piemēram, SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”, AS “Pasažieru vilciens”, RPSIA “Rīgas satiksme”, PSIA “Ventspils Reiss”.

Tika aktualizēti transporta nozarei šobrīd ļoti būtiski jautājumi par autobusu vadītāju trūkumu, sieviešu nepietiekamu pārstāvniecību transporta nozarē, pieaugošo vecuma atšķirība starp gados jaunākiem un vecākiem autobusu vadītājiem, jaunu autobusu vadītāju piesaisti. Tika prezentētas transporta organizācijas IRU un Eiropas Savienības iniciatīvas un tiem atbilstoši jaunākie pētījumi par minētajiem problēmjautājumiem.

Izglītības jomas profesionāļi dalījās informācijā mūžizglītības iespējām, formālo un neformālo izglītību transporta nozarē, Nodarbinātības un valsts aģentūras piedāvātajām iespējām (Rīgas Tehniskā universitāte). Savukārt personīgās un profesionālās izaugsmes treneri prezentēja koučinga nozīmi personīgajā un profesionālajā izaugsmē, kā noteikt uz vērtībām balstītu mērķi un līdzsvarot to ar visām dzīves jomām. Un kā ar mediācijas palīdzību var atrisināt konfliktus, lai atrastu pusēm pieņemamu risinājumu.

Foruma dalībnieki/-ces:

Vaira Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja; Dace Aizupiete, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” valdes priekšsēdētāja, Biedrības “Sievietes transportā” locekle; Rodžers Jānis Grigulis, AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs; Marika Avota RPSIA “Rīgas satiksme” Personāla pārvaldības daļas vadītāja; Ginta Rassa Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” personāldaļas/ Integrētās vadības sistēmas vadītāja; Ingūna Jurgelāne-Kaldava Dr.oec., asociētā profesore, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja, Studiju programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” direktore, Biedrības “Sievietes transportā” locekle; Alisa Lāce, profesionālās un personīgās izaugsmes trenere, Biznesa vadības koledžas studiju programmas “Biznesa loģistika” direktore, Biedrības “Sievietes transportā” valdes locekle, Baiba Strupiša, SIA “Baibas Strupišas juridiskasi birojs” valdes locekle, Biedrība “Integrētā mediācija Latvijā” valdes locekle, mediatore un koučs, juriste un izlīguma sarunu vadītāja MentoringBaltics.lv trenere, Biedrības “Sievietes transportā” locekle

Foruma diskusijas daļas dalībniekus uzrunāja Satiksmes ministrijas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

“Iesaistīto pušu diskusija un viedokļu apmaiņa par nodarbinātības izaicinājumiem un lielāku sieviešu piesaisti darbam sabiedriskā transporta jomā ir svarīga, lai kopīgi meklētu ilgtspējīgus risinājumus. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā situācija ir labāka – esam atvērtāki pārmaiņām un iespējām, ko sniedz tehnoloģiju attīstība, un sievietes izvēlas strādāt ar autotransportu saistītās profesijās, kas savulaik tika uzskatītas par vīriešu jomu. Latvijā sievietes veiksmīgi strādā arī citās transporta nozarēs, tostarp aviācijā, lidostā, dzelzceļa jomā.”

Diskusiju daļā tika runāts par šādiem jautājumiem un priekšlikumiem:

  • Obligātās prasības par C1,D1 vai C kategorijas atcelšanu apliecības iegūšanai;
  • Minimālā vecuma samazināšana līdz 18 gadiem D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai;
  • Par ģenerālvienošanās panākšanu ar nozares pārstāvjiem un Satiksmes ministriju, nosakot minimālo stundas likmi 10 eiro/stundā;
  • Par D kategorijas braukšanas apmācību uzsākšanu vispārizglītojošās un arodvidusskolās, lai, pabeidzot mācības, jaunieši varētu sākt strādāt par autobusu vadītājiem;
  • NVA kursos organizēt apmācību grupas bezdarbniekiem, lai varētu pārkvalificēties par autobusu vadītājiem.

Foruma dalībnieki vienojās, ka sadarbība, ne tikai risinot sieviešu karjeras attīstību un izglītību nozarē, bet arī īpaši jauniešu iesaistei, ir Biedrības “Sievietes transportā” koordinācijā un ar Satiksmes ministrijas atbalstu, ir veiksmīga un tuvākajos gados būs ļoti svarīga, ņemot vērā nozares pieprasījumu pēc darbaspēka. Tuvākie darba uzdevumi – veicināt izmaiņas normatīvajos aktos, mazinot šķēršļus darbaspēka pieplūdumam nozarē,  izvērtēt atalgojuma līmeni nozarē, lai stimulētu darbaspēka ataudzi, popularizēt uzņēmumu labo praksi darba apstākļu uzlabošanā un darbinieku motivēšanā, veidot kopīgas mācības, kā arī pilotprojektus, lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un risinājumu meklēšanu nozares un ekonomiskajiem izaicinājumiem.

Kā eksperti diskusijā piedalījās: Kristiāns Godiņš, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs, Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru Pārvadātāju Asociācijas prezidents , Normunds Ozols, Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists, Inese Gulbe, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS.

Foruma: prezentācijas un prezentāciju video, diskusijas daļas video un Foruma fotogrāfijas sākot ar 19.09.2022. būs pieejamas mājas lapā www.sievietestransporta.lv.

Foruma organizatori pateicas visiem par aktīvu dalību Forumā!

________________________________________________________

Biedrība “Sievietes transportā” sadarbībā ar Satiksmes ministriju aicina uz Forumu

Forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai” notiks 2022.gada 15.septembrī no plkst.10:00 līdz 13:00 Satiksmes ministrijas lielajā zālē Gogoļa ielā 3, Rīgā un tiešsaistē.

Forums tiek organizēts ar mērķi uzlabot sieviešu iespējas izvērst profesionālo darbību transporta nozarē, ņemot vērā ekonomiskās situācijas izmaiņas, straujo tehnoloģisko attīstību nozarē un mobilitātes pakalpojuma pieprasījumu. Kā arī Foruma misija ir aicināt pārskatīt izveidojušos priekštatus un stereotipus par transporta nozares (ne)piemērotību sieviešu karjeras izvēlē.

DALĪBA FORUMĀ TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIETEIKŠANOS!

Dalības pieteikuma anketa un Foruma programmas projekts pieejami šeit: https://forms.office.com/r/2BasrQ20it

Saite tiešsaistes dalībai Forumā tiks nosūtīta tikai reģistrētiem dalībniekiem/dalībniecēm!

Organizatori informē, ka programmā iespējamas izmaiņas, kuru gadījumā reģistrētie dalībnieki tiks par to informēti!

FORUMA REFERENTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *