Membership Fee

Biedrības biedra naudas apmērs:

  • fiziskām personām EUR 20,00/gadā;
  • studējošiem studentiem EUR 10,00/gadā;
  • juridiskām personām:
    • mazie uzņēmumi EUR 100,00/gadā,
    • vidējie uzņēmumi EUR 200,00/gadā,
    • lielie uzņēmumi EUR 500,00/gadā.