Application

Ja Jūs vai Jūsu organizācija atbalsta WOMEN IN TRANSPORT mērķus un darbības virzienus, pievienojieties mums!

Lai kļūtu par biedru, lūdzam nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: [email protected]

Pieteikumā lūdzam norādīt:

 • Fiziskām personām
  • Personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu)
  • Nodarbošanos (darba vieta, amats)
  • Kontaktinformāciju (e-pasta adrese, kontakttālrunis, sociālie tīkli, kuros vēlaties ar mums komunicēt)

Privātpersonas iesniegums

 • Juridiskām personām
  • Nosaukumu, juridisko adresi un citus rekvizītus
  • Darbības jomu
  • Organizācijas pilnvarotā pārstāvja:
  • Personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu)
  • Amatu
  • Kontaktinformāciju (e-pasta adrese, kontakttālrunis, sociālos tīklus)

Juridiskas personas iesniegums