RTU Pētniecības platformu brokastis

2021. gada 30. aprīlī norisinājās Pētniecības platformas koordinatoru un Zinātņu prorektora dienesta organizētais pasākums “RTU Pētniecības platformu brokastis”. Pasākuma mērķis ir veicināt RTU sagatavošanos Apvārsnis Eiropai prasībām, sagatavoties RTU Dzimumu līdztiesības plāna izstrādei.

Pasākumā uzstājās Biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule un pasākuma Diskusiju daļu vadīja Biedrības “Sievietes transportā” valdes locekle  Inete Ielīte.

Pasākuma programma:

Atklāšana. RTU Pētniecības platformas

Zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauers

Apvārsnis Eiropa jaunie kritēriji dzimumu līdztiesības veicināšanai

Inga Šīrante, VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore

Liene Ekša, VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

Dzimumu līdztiesība universitātēs un darba tirgū: kas un kāpēc?

Paneļdiskusija

Dr. sc.ing. Vaira Gromule, biedrības “Sievietes transportā” valdes priekšsēdētāja, Rīgas Starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja (PREZENTĀCIJA PIEEJAMA ŠEIT)

Edīte Kalniņa, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Personāla vadības daļas vadītāja

Dace Kavasa, Latvijas Aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāja

Dr. arch. Sandra Treija, RTU arhitektūras fakultātes dekāna vietniece mācību darbā, Pētniecības platforma “Pilsētas un attīstība”

Diskusiju vada Inete Ielīte, Pētniecības platforma “ Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”

Q&A

RTU Dzimumu līdztiesības plāns: ko un kā mēs iesaistām plāna veidošanā? Ko mēs darīsim? Kādā termiņā?

Darbs mazās grupās (breakout rooms) un ziņojumi plenārsēdē (2 grupu darba sesijas un atgriezeniskā saite)

Kopsavilkums, nākamo soļu nospraušana

Zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauers

Gromule_Vaira_30.04.2021